مکمل

امروزه با مکمل‌های بدنسازی متعددی که در بازار موجود است، فهمیدن اینکه کدام مکمل‌ها ارزش خریدن دارند، می‌تواند گیج کننده باشد.
اما متاسفانه تولید کننده‌های مکمل‌ها، در زمینه‌ی آموزش فعالیت کمی دارند.
وقتی محصولی نمی‌تواند انتظارات را براورده کند، اغلب بسیار باعث نا امیدی می‌شود.
شما برای افزایش بافت عضلانی‌تان، به منبع فراوانی از مواد مغذی نیاز دارید که از قسمت‌های مختلف رژیم غذایی شما بدست می‌آید.
بنابراین با در نظر گرفتن اینکه تمرین و رژیم غذایی استانداردی داشته باشید، مکمل‌ها، برایتان کمی مفید و کمک دهنده هستند.
برخی موارد رژیم ورزشکار به قدری کامل است که نیازی به مصرف مکمل نیست.
البته که برخی مکمل ها رو نمیتوان از رژیم غذایی تامین کرد، مثل کراتین و …
در این بخش از سایت ، ما سعی بر بررسی انواع مکمل ها میکنیم تا شما با اطلاعات و آگاهی بیشتری نسبت به خرید مکمل اقدام کنید.