تمرین

تمرین یکی از بخش های مهم در بدنسازی است، ما در باشگاه با انجام تمرینات عضلات رو دچار ریز آسیب میکنیم و سپس با تغذیه و استراحت باعث ترمیم آنها و رشد می شویم.
اما اینکه ما اصول درست تمرین کردن را بدونیم خیلی مهم است ، داشتن یک برنامه خوب به رشد و سرعت پیشرفت شما خیلی کمک میکند.
ما در این بخش سعی میکنیم جدیدترین مقالات علمی در خصوص علم تمرین ، سیستم های تمرینی و انواع برنامه های تمرینی رو در اختیارتون قرار بدیم.
به تمام این سوالات در مطالب ما پاسخ داده می شود.
تمرین یکی از بخش های مهم در بدنسازی است ، ما در باشگاه با انجام تمرینات عضلات رو دچار ریز آسیب میکنیم و سپس با تغذیه و استراحت باعث ترمیم آنها و رشد می شویم.
شاید یک ورزشکار ندونه که چند حرکت بزنه ، سنگین بزنه یا سبک ؟ چه ساعتی مناسب است ؟
به تمام این سوالات در مطالب ما پاسخ داده می شود.