لیست قیمت / دریافت برنامه

آماده ساخت بدن هستی؟

اولین قدم، انتخاب برنامه

سوالاتی که ممکنه برات پیش بیاد

برنامه با توجه به نوبت ها طی 7 روز ارسال می شود.
پشتیبانی از 3 راه قابل انجام است ، تلگرام ، واتس اپ و خود سایت که انتخاب آن با شما است و در طول دوره به تمام سوالات شما پاسخ داده می شود.
بله ، برنامه پس از آنالیز کامل بدن شما ، بر اساس فرمی که پر کردید و عکسهای بدن تنظیم می شود.
تنظیم برنامه ها بر اساس شرایط ورزشکار مشخص می شود و معمولا بین 4 تا 6 هفته برای اجرای هر برنامه در نظر گرفته  می شود.