تمرین

یک برنامه تمرینی خوب باید بر اساس واقعیات طراحی شود تا شما قادر باشید برای مدتی طولانی آن‌را دنبال کنید. اگر نتوانید برنامه تمرینی را مستمر و طولانی مدت انجام دهید، پس از مدتی کوتاه آن را رها خواهید کرد و به وزن و فرم بدنی قبل برخواهید گشت.

یک برنامه تمرینی خوب باید بر اساس واقعیات طراحی شود تا شما قادر باشید برای مدتی طولانی آن‌را دنبال کنید. اگر نتوانید برنامه تمرینی را مستمر و طولانی مدت انجام دهید، پس از مدتی کوتاه آن را رها خواهید کرد و به وزن و فرم بدنی قبل برخواهید گشت.

برنامه تمرین آنلاین بدنسازی توسط مربیان متخصص بدنسازی و بر اساس اطلاعات دریافتی از ورزشکار (شامل قد، وزن، سن، تصاویر بدن، سوابق ورزشی و . . ) و بر پایه تجربه و علم طراحی می‌شود. پس از طراحی این برنامه توسط نرم‌افزارهای تخصصی مورد پردازش قرارگرفته و برنامه تمرینی با تشریح حرکات و روش صحیح انجام آن‌ها در اختیار کارورز قرار داده می‌شود.

در بخش ویدیو های تناسب آنلاین سعی کردیم آموزش حرکات بدنسازی و برنامه های تمرینی رو برای عضلات مختلف بدن آماده کنیم و به شما ارائه دهیم.