برنامه تمرینی

حرکت سوم

در مطالعه ای اثرات مصرف کافئین قبل از ورزش بر زمان استقامت، ۹دوچرخه سوار مرد تمرین کرده، کپسول های حاوی ۵، ۹ و ۱۳ میلی گرم /کیلوگرم/ساعت و…

اشتراک گذاری:
مطالب مرتبط: